Inschrijfformulier

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Contributie per jaar €22,50
In geval van hotmail of gmail zal ik mijn SPAM box in de gaten houden voor inkomende mail!
Ik meld mij aan als lid en ontvang voor contributiebetaling bericht van de penningmeester.

Geef hier aan op welke dag je niet kunt deelnemen aan een cursus: Kans op deelname aan de cursus verkleint mogelijk wel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iemand van het cursussecretariaat.


Eénmalige machtiging aan KC Hoogeveen. Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan de KC Hoogeveen om- 1 á 2 weken na de startdatum van de cursus - van zijn/haar hieronder genoemde bank- of girorekening af te schrijven:

*
*
*
Het accepteren van de voor te stellen cursusdag en – tijd verplicht tot betaling!!

*
*
*
Belangrijke informatie voor deelname aan een cursus :
-Deelname aan een cursus is alleen mogelijk als men lid is, of lid wordt, van de vereniging.
-Voor deelname aan een cursus moet de leeftijd van 16 jaar zijn bereikt.
-Het aanmelden van een cursus geeft geen garantie tot deelname aan de betreffende cursus.
-Bij inschrijving voor behendigheid moet men voldoen aan de hondensporteisen.
-Ik heb kennis genomen van de Privacyverklaring zoals gepubliceerd op de site van de KC Hoogeveen (Privacyverklaring) en geef toestemming de inschrijfgegevens te gebruiken..
-De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door of aan derden tijdens de trainingsuren.
-Voor zover niet opgenomen in uw aansprakelijkheidsverzekering, raden wij u aan een zodanige verzekering af te sluiten.
-Bij aanvang van de cursus dient elke cursist een geldig inentingspaspoort of titerverklaring van de hond te overleggen ondertekend door een dierenarts. Voor de volgende ziekten dient een verplichte enting/ titer verklaring: Hondenziekte, Parvo en Leverziekte (HCC).

*
simple_captcha.jpg
Typ de in de afbeelding getoonde code over in bovenstaand veld