Voorwaarden

  • Agility_pagebanner
  • Herder_pagebanner
  • Rotweiler_pagebanner

Voorwaarden om cursus te kunnen volgen:

  • Deelname aan een cursus is alleen mogelijk als men lid is van de vereniging. 
  • Voor deelname aan een cursus moet de leeftijd van 16 jaar zijn bereikt
    (muv de kind hond cursus).
  • Voor het deelnemen aan één van onze cursussen is het belangrijk dat er in groepsverband getraind kan worden en de hond geen agressie vertoont richting mensen/honden. Dit vinden wij erg belangrijk om zo de veiligheid van andere cursisten, hun honden en onze instructeurs te waarborgen. Heeft u twijfels of u wel/niet zou kunnen deelnemen aan een cursus, neem dan contact op met het desbetreffende secretariaat, zij helpen u graag verder.
  • Bij aanvang van de cursus dient U het inentingsboekje te overleggen met daarin bewijs dat de hond nog een geldige vaccinatie heeft voor Parvo (nr 3), Hondenziekte (nr 4) en Hepatitis (nr 5). Voor trainen bij de KC is de enting tegen Weil en Kennelhoest geen verplichting. Een geldige titerverklaring van de dierenarts mbt Parvo, Hondenziekte en Hepatitis is ook voldoende.

Aanmelden voor een cursus:
U kunt zich aanmelden voor een cursus middels het inschrijfformulier wat U hier op de site kunt vinden. Op dit formulier dient U aan te geven voor welke cursus U zich wilt aanmelden en tevens of U al lid bent van de vereniging. (nog niet lid, lees kosten lidmaatschap)

Het aanmelden van een cursus geeft geen garantie tot deelname aan de betreffende cursus. Na het invullen van het inschrijfformulier op de site moet U een melding krijgen dat U zich heeft ingeschreven. Mocht deze melding niet komen, dan is deze inschrijving niet goed geregistreerd. Probeer het opnieuw of neem contact op met het betreffende cursussecretariaat.

De cursussen starten drie keer per jaar, begin januari, begin april en begin september. Wanneer de cursussen al begonnen zijn, dient u te wachten op een volgend cursus blok. Uitzondering hierop kan de puppen (fun) cursus zijn, die start vaker in het jaar.
Enkele weken voordat de cursus begint ontvangt U info over de groepsindeling en het tijdstip van de cursus waarvoor U dan bent ingedeeld.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het betreffende cursussecretariaat.

Cursus coördinatoren
Zijn er dingen waar u niet tevreden over bent of heeft u "problemen" neem dan contact op met onze: Cursus coördinatoren.

Kosten lidmaatschap:
Voor aanmelding als lid van de KC Hoogeveen is eenmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd. 
Het lidmaatschap kost per jaar € 22,50 (bij aanmelding na 1 juli de eerste keer € 11,25).
Voorwaarde is dat u een doorlopende machtiging afgeeft om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen innen.
Dit machtigingsformulier ontvangt u van het cursussecretariaat en dient de eerste les volledig ingevuld, afgegeven te worden aan uw instructeur.
Desgewenst kan een lid uit uw gezin als gezinslid bij u worden ingeschreven. Een gezinslid is € 7,50 contributie per jaar verschuldigd en ook hiervoor geldt een machtiging als voorwaarde.
Een gezinslid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid en mag zich ook inschrijven voor cursussen.

Kosten cursus:
Naast de kosten voor lidmaatschap betaald U voor de cursus waarvoor U zich heeft aangemeld. Deze kosten vind U terug op het inschrijfformulier.
Het cursusgeld wordt geïnd wanneer de cursus is gestart.

Aansprakelijkheid:
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door of aan derden tijdens de trainingsuren. Voor zover niet opgenomen in uw aansprakelijkheidsverzekering, raden wij u aan een zodanige verzekering af te sluiten.

De eerste les
Wij verzoeken je bij de eerste praktijk les de volgend zaken mee te brengen; inentingsboekje, speeltje, beloningsbrokjes, poepzakjes (plastic zakje), gewone riem (dit mag geen flexi-lijn of slipketting zijn!).

Uitval Lessen
Lessen welke gedurende de komende lesperiode uitvallen worden niet gecompenseerd, ongeacht de reden van uitval. Onder normale omstandigheden worden de lessen bij afwezigheid van een trainer altijd overgenomen of op een ander moment ingehaald.

Afmelden voor de les
Volgt u bij ons een cursus maar kunt u een keer niet komen? dan moet u zich afmelden bij uw eigen instructeur of assistent.

Opzeggen lidmaatschap
Indien u uw lidmaatschap van de KC Hoogeveen wilt opzeggen dan kan dat uitsluitend schriftelijk: mail:ledenadministratie@kchoogeveen.nl

Aanwezigheid op het terrein:

Het is niet toegestaan om zelf met uw hond op het terrein te trainen of te spelen met uw hond wanneer er op dezelfde tijd ook lessen worden gegeven. Voor leden is het toegestaan om op tijden wanneer er geen cursus wordt gegeven met hun hond op het veld te spelen of te trainen. Echter uitlaten is niet toegestaan. Ongelukjes op het veld verplicht opruimen. 

Opzeggen kan tot 1 december van het lopende kalenderjaar voor het volgende kalenderjaar.