• Examen_pagebanner
  • Gg__wachten_op_rij2_pagebanner
  • Obedience_pagebanner

Aan de Gevorderd 2 cursus mogen honden deelnemen die de Gevorderd 1 hebben afgerond.
De cursus bestaat uit 9 lessen en een examen.

Uitbreiding basisoefeningen als zit, af, staan en betasten en gebit tonen. Verder hier komen aan de voet, vak zenden en ‘basis volgen’ verder aangeleerd/uitgebouwd.
Tevens diverse motivatie oefeningen om baas en hond enthousiast te laten leren.
Maximaal 8 deelnemers per groep. Deze cursus start 3 keer per jaar.

De Gevorderd 2 cursus bestaat uit 10 lessen voor €50,-

Aanmelding:

Voor aanmelding als lid van de KC Hoogeveen is eenmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap kost per jaar €22,50(bij aanmelding na 1 juli de eerste keer €11,25). Voorwaarde is dat u een doorlopende machtiging afgeeft om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen innen. Dit machtigingsformulier ontvangt u van het cursussecretariaat en dient de eerste les volledig ingevuld, afgegeven te worden aan uw instructeur.