• Golden_pagebanner
  • Munster_pagebanner
  • Ringtraing_pagebanner

Aan de Gevorderd 1 cursus mogen honden deelnemen die de puppen of de beginnerscursus hebben afgerond. De Gevorderd 1 cursus is een vervolg op deze cursussen.

  • De cursus bestaat uit 9 lessen en een afsluitles.
  • De honden die vanuit de puppencursus zijn doorgestroomd zullen nog jong zijn en in de puberteit komen, dat betekent dat het lichaam en gedrag van deze honden aan sterke veranderingen onderhevig zijn als gevolg van de veranderende hormoonspiegel. De interesse voor de omgeving en soortgenoten neemt sterk toe. In deze fase is het erg belangrijk verder te werken aan de relatie baas – hond.
  • In de cursus ligt de nadruk op sociaal gedrag naar soortgenoten, het bevorderen van rustig gedrag in het algemeen en een goede samenwerking met de baas.
  • Basisoefeningen als zit, af, hier- en aan de ‘voet’ komen en ‘volgen’ verder aangeleerd/uitgebouwd. Ook is er aandacht voor oefeningen die de verzorging van de hond vergemakkelijken.
  • Maximaal 8 deelnemers per groep. Deze cursus wordt door de instructeur afgesloten met een bindend advies.
  • Deze cursus start 3 keer per jaar, in januari, april en eind augustus/begin september 

 De Gevorderd 1 cursus bestaat uit 10 lessen voor €50,-   

Aanmelding:

Voor aanmelding als lid van de KC Hoogeveen is eenmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap kost per jaar €22,50(bij aanmelding na 1 juli de eerste keer €11,25). Voorwaarde is dat u een doorlopende machtiging afgeeft om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen innen. Dit machtigingsformulier ontvangt u van het cursussecretariaat en dient de eerste les volledig ingevuld, afgegeven te worden aan uw instructeur.