Beginnerscursus

  • Af_pagebanner
  • Examens_pagebanner
  • Hoopers_pagebanner

De Beginners cursus is geschikt voor honden vanaf 6 maanden die nog niet eerder een cursus hebben gelopen. 

  • De cursus bestaat uit 10 lessen; de eerste les is een theorie les zonder hond,8 praktijk lessen en 1 gezondheidsles zonder hond. 
  • Theorie die tijdens de cursus behandeld wordt: ontstaan van gedrag, herkennen en interpreteren van lichaamstaal en leer principes van de hond,
  • In het praktijkgedeelte nadruk op relatie baas – hond, hond – hond interactie en aanleren van de basis commando’s,
  • Basisoefeningen als aandacht, zit, af, hierkomen, wandelen zonder trekken en beheerst spelen met de eigenaar,
  • Maximaal 8 deelnemers per groep,
  • Deze cursus start 3 keer per jaar, in januari, in april en in september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk. De groepen die starten in september zitten al vol. 

 De beginners cursus bestaat uit 10 lessen voor €50,-   

Aanmelding: 

Voor aanmelding als lid van KC Hoogeveen is eenmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap kost per jaar €22,50(bij aanmelding na 1 juli de eerste keer €11,25). Voorwaarde is dat u een doorlopende machtiging afgeeft om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen innen. Dit machtigingsformulier ontvangt u van het cursussecretariaat en dient de eerste les volledig ingevuld, afgegeven te worden aan uw instructeur.

 

Let op: mensen met een hotmail of gmail adres krijgen de mail van ons vaak in de SPAM ! Dus check je SPAM voor post.