Beginnerscursus

  • Af_pagebanner
  • Examens_pagebanner
  • Hoopers_pagebanner

De Beginners cursus is geschikt voor honden vanaf 6 maanden die nog niet eerder een cursus hebben gelopen. 

  • De cursus bestaat uit 10 lessen; de eerste les is een theorie les zonder hond,8 praktijk lessen en 1 gezondheidsles zonder hond. 
  • Theorie die tijdens de cursus behandeld wordt: ontstaan van gedrag, herkennen en interpreteren van lichaamstaal en leer principes van de hond,
  • In het praktijkgedeelte nadruk op relatie baas – hond, hond – hond interactie en aanleren van de basis commando’s,
  • Basisoefeningen als aandacht, zit, af, hierkomen, wandelen zonder trekken en beheerst spelen met de eigenaar,
  • Maximaal 8 deelnemers per groep,
  • Deze cursus start 3 keer per jaar, in januari, in april en in september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk. 

 De beginners cursus bestaat uit 10 lessen voor €50,-   

Aanmelding: 

Voor aanmelding als lid van KC Hoogeveen is eenmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap kost per jaar €22,50(bij aanmelding na 1 juli de eerste keer €11,25). Voorwaarde is dat u een doorlopende machtiging afgeeft om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen innen. Dit machtigingsformulier ontvangt u van het cursussecretariaat en dient de eerste les volledig ingevuld, afgegeven te worden aan uw instructeur.

 

Let op: mensen met een hotmail of gmail adres krijgen de mail van ons vaak in de SPAM ! Dus check je SPAM voor post.