Beginnerscursus

  • Af_pagebanner
  • Examens_pagebanner
  • Hoopers_pagebanner

De Beginners cursus is geschikt voor honden vanaf 6 maanden die nog niet eerder een cursus hebben gelopen. Honden die bijvoorbeeld uit het asiel komen, herplaatste honden of honden die verkeerde gewoontes hebben aangeleerd, De cursus bevat dezelfde oefeningen als de puppen cursus,

  • De cursus bestaat uit 10 lessen; de eerste les is een theorie les zonder hond,8 praktijk lessen en 1 verzorgingsles en een afsluitles.
  • Theorie die tijdens de cursus behandeld wordt: ontstaan van gedrag, herkennen en interpreteren van lichaamstaal en leer principes van de hond,
  • In het praktijkgedeelte nadruk op relatie baas – hond, hond – hond interactie en aanleren van de basis commando’s,
  • Basisoefeningen als aandacht, zit, af, hierkomen, wandelen zonder trekken en beheerst spelen met de eigenaar,
  • Maximaal 8 deelnemers per groep,
  • Deze cursus start 3 keer per jaar

 De beginners cursus bestaat uit 10 lessen voor €45,-   

Aanmelding: 

Voor aanmelding als lid van KC Hoogeveen is eenmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap kost per jaar €22,50(bij aanmelding na 1 juli de eerste keer €11,25). Voorwaarde is dat u een doorlopende machtiging afgeeft om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen innen. Dit machtigingsformulier ontvangt u van het cursussecretariaat en dient de eerste les volledig ingevuld, afgegeven te worden aan uw instructeur.