Inschrijfformulier

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Contributie €22,50 per jaar (voor nieuwe leden eenmalig €7,50,- entreegeld)

*
Ik meld mij aan als lid en ontvang voor contributiebetaling bericht van de penningmeester

Geef hier aan op welke dag je niet kunt deelnemen aan een cursus: Kans op deelname aan de cursus verkleint mogelijk wel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iemand van het cursussecretariaat.


Eénmalige machtiging aan KC Hoogeveen. Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan de KC Hoogeveen om- 1 á 2 weken na de startdatum van de cursus - van zijn/haar hieronder genoemde bank- of girorekening af te schrijven:

*
*
*
Het accepteren van de voor te stellen cursusdag en – tijd verplicht tot betaling!!

*
*
*
Belangrijke informatie voor deelname aan een cursus :
-Deelname aan een cursus is alleen mogelijk als men lid is, of lid wordt, van de vereniging.
-Voor deelname aan een cursus moet de leeftijd van 16 jaar zijn bereikt.
-Het aanmelden van een cursus geeft geen garantie tot deelname aan de betreffende cursus.
-Bij inschrijving voor behendigheid moet men voldoen aan de hondensporteisen.
-De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door of aan derden tijdens de trainingsuren.
-Voor zover niet opgenomen in uw aansprakelijkheidsverzekering, raden wij u aan een zodanige verzekering af te sluiten.
-Bij aanvang van de cursus dient elke cursist een geldig inentingspaspoort of titerverklaring van de hond te overleggen ondertekend door een dierenarts. Voor de volgende ziekten dient een verplichte enting/ titer verklaring: Hondenziekte, Parvo en Leverziekte (HCC).

*
simple_captcha.jpg
Typ de in de afbeelding getoonde code over in bovenstaand veld