Puppenfun

  • Pupjes_pagebanner
  • Puppenfun_pagebanner
  • Sharpei_pagebanner

Gefeliciteerd, U bent de trotse eigenaar van een pup.

Gelukkig begrijpen steeds meer puppen eigenaren dat een puppen cursus van belang is, niet alleen voor de socialisatie maar ook om een positieve vertrouwensband met U als eigenaar op te bouwen.

  • De cursus bestaat uit 3 lessen:
  • Opvoedingscursus, relatie baas – hond, motivatie, aandacht van de hond voor de eigenaar, geen stress. 
  • Socialisatie oefeningen staan centraal, alsmede informatie mbt zindelijkheid, bench training, ongewenst bijten en ontwikkelingsfasen van de hond.
  • Maximaal 8 deelnemers per groep.
  • Deze cursus is niet cyclus gebonden en start meerdere keren per cyclus, dus snelle instroom is mogelijk.


De puppenfuncursus bestaat uit 3 lessen voor  €16,-  

Aanmelding: 

Voor aanmelding als lid van KC Hoogeveen is eenmalig € 5,- inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap kost per jaar €20,- (bij aanmelding na 1 juli de eerste keer €10,-). Voorwaarde is dat u een doorlopende machtiging afgeeft om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen innen. Dit machtigingsformulier ontvangt u van het cursussecretariaat en dient de eerste les volledig ingevuld, afgegeven te worden aan uw instructeur.