Inschrijven clubmatch

Inschrijfformulier Clubmatch 2018

Om fouten te voorkomen vragen wij u om het inschrijfformulier duidelijk en correct in te vullen het is handig om hier uw stamboom even bij te pakken.
Lees eerst de toelichting: Clubmatch 2018  of kijk op de site van de raad van beheer

Bij inschrijving het inschrijfgeld gelijktijdig overmaken op: bankrekeningnummer NL44 RABO 0300 4803 34  t.n.v. Kynologenclub Hoogeveen te Hoogeveen met vermelding van clubmatch, alsmede N.H.S.B. nummer en naam van uw hond(en).

Het is niet mogelijk om meerdere honden op één inschrijfformulier in te schrijven.
U dient elke hond afzonderlijk in te schrijven.


GEGEVENS VAN DE HOND
*
*
*
*
*
*
*
*
Een hond mag slechts in de koppelklas en/of fokkerijklas worden ingeschreven indien hij ook in een andere klas is ingeschreven.


GEGEVENS FOKKER/EIGENAAR/MEDE-EIGENAAR

*
*
*
*
*
*
*
*


KIND-HOND SHOW (gratis)

VOORWAARDEN
Inschrijfgeld dient gelijktijdig overgemaakt te worden op rekeningnummer NL44 RABO 0300 4803 34 t.n.v. Kynologenclub Hoogeveen te Hoogeveen. Let op: contante betaling op de dag van de show is niet mogelijk!!! Ondergetekende verklaart, dat:
a. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement; b. dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. c. dat de door hem/haar ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”.
d. dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in Nederland geboren na 30 april 1989 of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland geboren is na 30 september 1996. e. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

*
*
*
simple_captcha.jpg
Typ de in de afbeelding getoonde code over in bovenstaand veld